Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

Fiatalokkal a fiatalokért

Fiatalokkal a fiatalokért

Gyakran mondjuk a Házba látogatóknak: a leginkább felnőttekhez szóló kulturális programok, koncertek, könyvbemutatók, tárlatok mellett rengeteg gyermek és fiatal is megfordul a Ház körül. Az elmúlt években örvendetesen megnőtt a rendezvényeinkbe bekapcsolódó fiatalok száma, a járványhelyzet miatt sokszor kisebb csoportokban zajló programjainkat is sok-sok gyermek látogatta. Ezek megvalósításában, lebonyolításában – a meghívott oktatók, mesteremberek, népzenészek mellett – legfontosabb önkénteseink, animátoraink maguk is fiatalok, aki szinte kivétel nélkül a nagybányai cserkészcsapat vezetőiként (őrsvezetőként, segédőrsvezetőként) szereztek a csapaton kívül is jól hasznosítható tapasztalatokat. Képzésük és továbbképzésük, valamint a folyamatos utánpótlásról való gondoskodás állandó kihívást jelent a nagybányai cserkészcsapat számára.

Nagybányáról idén 6 fiatal vett részt őrsvezető képzésben, 9 fiatal segédőrsvezető képzésben, 3 fiatal pedig tanonc-kiképzőként („tábornokként”) vett részt erdélyi vezetőképzési programokban. Ugyanakkor 3 fiatal számára a Teleki Magyar Ház táborainak keretében biztosítottunk lehetőséget arra, hogy csoportvezetőkét, animátorként szerezzenek tapasztalatot a programszervezésben, a gyermekek, fiatalok programjainak irányításában.

Köszönjük a Communitas Alapítvány és az RMDSz támogatását, amelyet a programmal kapcsolatos költségek részleges fedezésére fordítottunk!

Hozzászólás