Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

A Teleki-ház

Az épület

Teleki hazatérte után, élete utolsó évtizedére beköltözött Nagybányára, a hetvenes évek végén épült házába.

A gróf egykori tulajdonát képező földszintes épületek a város történelmi központjának szomszédságában, a Zazar-patak jobb partján, a XVIII. századi református templom s az ugyanebben az időszakban épült pénzverde, a „Münz” közelében, a hajdani Fasor, majd Thököly Imre utca (ma Minerilor) 5-7. szám alatt találhatók. Tulajdonképpen két, összetartozó épülettömbről van szó, amelyeket nagy udvar választ el egymástól.

Az 1894-ben megjelent Nagybánya és környéke leírásából tudjuk, hogy az épületek elõtt akkoriban nyolc szál fenyő őrködött.

Dolgozó- és hálószobából álló lakosztálya az „alsó ház” utcára néző részén volt, itt halmozta fel azt a sok mûkincset, ereklyét, amelyek valóságos múzeummá tették lakását: forgácsokat az aradi vértanúk bitófáiból, fegyvereket nevezetesebb csatákból, Bem tábornok kócsagtollát, amit a nagy hadvezér az erdélyi hadjárat idején hordott, Victor Hugo saját kezű tollrajzát, Garibaldi első mankóját.

Íróasztala fölött egy olajfestmény függött, amely egy kapuai csatajelenetet ábrázolt, középpontban Garibaldival, jobbján Teleki Sándor lovasalakjával. A szobák bútorzata az ezredes tervei alapján készült, nagybányai asztalosok műhelyében. Az ablak előtt egy jó ízléssel faragott tölgyfa asztal állt, amelyen a forradalmár emlékíró élete utolsó éveiben emlékeit, tárcáit megalkotta.

Az egyszerű, mégis tágas családi ház több mint egy évszázad múltán is hirdeti egykori tulajdonosa kiváló ízlését. A faragott kapu (Maticska Jenő festőművészünk édesapjának munkája) két szárnyát ugyan vassal helyettesítették, az ugyancsak faragott bejárati ajtón azonban ma is látható a kilenc ágú koronás Teleki-monogram. A jó állapotban megőrzött tölgyfa ajtók, beépített szekrények és fatáblás ablakok, a réz ajtó- és ablakdíszek csak növelik az épület értékét, patináját.

KAPU_kivag
TMH15

Korabeli sajtóhír

Teleki Sándor gróf, mint örömmel halljuk, a telet városunkban a fasoron épült új házában fogja tölteni.

NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE - 1881. szeptember 20.

Leírás az épületről

Gróf Teleki Sándor ezredes Budapestről visszaérkezett Koltóra és berándult városunkba megtekinteni a leendő lakását. Az átalakított épületben már felismerhetni a célszerűség és kényelem arányait. A nagy telek a polgári kórház mellett az átalakításra igen kedvező és szép helyen fekszik, a folyó partján kimagasló fasoron, melyen a legszebb sétány volt és lehetne a jobb gondozás mellett. Néhai Prugberger és Molcsányi bányanagyok voltak e szép fasoros sétány alkotói. Néhai Agricola polgármester korlátoltatta el célszerűen a szekérúttól. Azután a ragadó folyam a védtelen parttól nagy darabot elsodort. `{`...`}` Prugberger min. tanácsos és bányaig. fõnök úr megörökíthetnék a neveiket e fasoros sétány megújításával, amelyben szívesen venne részt a mostani bányanagy Wilhelm úr is, aki ügyes kertész és rendelkezik azon erõkkel, melyek buzgó elődei alatt létesítették az egész fasort. `{`...`}`

NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE - 1881. október 11.