Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

Terveink

Az intézmény jövője

Reméljük, az épületet sikerül ezután is olyan civil intézményként működtetnünk, amelyben minden nagybányai magyar társadalmi szervezet, egyesület, értelmiségi klub, kör, vagy társaság otthonra találhat, folytathatja saját szűkebb-tágabb társadalmi réteget felölelő tevékenységét. A jövőben is ez jelentené majd a Teleki Magyar Ház működésének alapját.

A intézménynek és a mögötte álló szervezeteknek ugyanakkor továbbra is jól meghatározott programmal kell részt vennie a nagybányai kulturális életben és a helyi magyar közösség életében.

A heti-havi rendszerességgel eddig is megszervezett kulturális és hagyományőrző programok, előadások, foglalkozások mellett igyekszünk újabbak beindításával  gazdagítani a nagybányai és erdélyi mûvelõdési életet. Az augusztusi Szent István Napokhoz, a májusi Teleki Napokhoz, vagy az őszi Főtér Fesztiválhoz hasonló hasonló, nagyobb szabású kulturális megvalósításokkal egyrészt a helyi magyar közösség önbizalmát szeretnénk erősíteni, másrészt minél több mindent megmutatni értékeinkből és hagyományainkból a régió többségi nemzethez tartozó polgárainak.

A Teleki Magyar Ház épületében zajló rendezvényeket rendszeresen látogatják a környező szórványtelepülések lakói is, és évtizedes gyakorlatunk alapján nagyobb közönséget vonzó előadások, konferenciák megszervezésére is vállalkozunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük az anyanyelvű oktatás népszerűsítését, és tájoltatási programunk keretében gyakran vállalunk kezdeményező szerepet együttesek és előadók (népzenészek, bábosok) vidéki előadásainak megszervezésében, olyan településeken is, ahol ma már legfeljebb fakultatív formában létezik magyar nyelvű oktatás.

Intézményünk 2011 óta akkreditált kiváló tehetségpontként van nyilvántartva, mely képzőművészeti alkotótáboroknak ad helyt, valamint a szórványban élő fiatalok számára gyermektáborokat szervez, illetve fogad be.

 

 

Kezdettől fogva úgy terveztük, hogy saját kölcsönkönyvtára és olvasóterme lesz az intézménynek, amelyet egy 2006-ban megvásárolt lakrész felújítása után 2012-ben avattunk fel. Így végre méltó helyükre kerültek a magánszemélyek adományaiból származó, évekig raktárak mélyén őrzött kiadványok, melyek Nagybánya múltjának és a magyar művelődéstörténetnek megannyi értékes darabkáját jelentik. A Tersánszky Józsi Jenő nevét viselő könyvtár állománya 2019-ben már több mint 25.000 kötetet, illetve kéziratot foglal magába. A gyakran érkező adományok lehetővé teszik, hogy másodpéldányokat eljuttassunk a környékbeli magyar közösségekbe is.

Az épületben, jelenlegi régiségtárunkat továbbfejlesztve és kapcsolódva az erdélyi irodalmi-történelmi emlékhelyek hálózatához, egy komolyabb helytörténeti gyűjtemény is helyet kaphatna.

 

A Ház jövendőbeli szerepét tekintve külön csoportot képviselnek azok a fejlesztési lehetőségek, amelyek az intézmény turisztikai jelentőségének növelését és hosszú távú működésének anyagi hátterét is biztosíthatják.

 

A történelmi városközpontban barangoló látogatók 2017 óta betérhetnek a főépület pincéjében és kertjében kialakított Colonello kultúrkocsmába, mely koncerteknek, könyvbemutatóknak és borkóstolóknak is helyszínéül szolgál. Az egykori kúria tetőterében pedig kialakíthatóak idegenforgalmi szálláshelyek.

Mindezeken túl – kezdeményező szerepet vállalva – a továbbiakban is segíteni igyekszünk a nagybányai és környékbeli civil szerveződések, közelebbről a kulturális egyesületek érdekérvényesítését, tevékenységének kibontakoztatását, a bányavidéki magyar közösség építését és megmaradását.

Ötlete van, melyet szeretne megosztani velünk?