Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

Alapító okirat

„Alulirottak, mint a nagybányai civil szervezetek és magyar egyházak képviselõi örömmel vesszük tudomásul, hogy a budapesti Illyés Közalapítvány Kuratóriuma 2001. június 13-i ülésén egyhangú hozzájárulásáról biztosította az EMKE helyi szervezete (Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület) által benyújtott, a nagybányai Teleki-ház megvásárlására és egy Magyar Ház kialakítására vonatkozó, általunk is támogatott pályázatot.

Elfogadjuk a Kuratórium döntését, miszerint az épület jogi szempontból a Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség tulajdonát képezi, a kezelés és mûködtetés közvetlen feladata viszont, mint haszonélvezeti joggal rendelkezõ szervezetre, a Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesületre hárul.

Ugyanakkor, a fenntiektől függetlenül kijelentjük: a Magyar Házat közös tulajdonunknak tekintjük, amely mint közösségünk és civil szerveződéseink leendő otthona felbecsülhetetlen értéket képviselhet a helyi szórványmagyarság megmaradása és jövője, szellemi és anyagi örökségünk, nemzeti önazonosságunk megőrzése szempontjából.

Éppen ezért a továbbiakban is minden telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a nagybányai Magyar Ház, mint a helyi magyar művelődési és társadalmi élet központi intézménye a jövőben is eredeti célkitûzéseinknek megfelelően működhessen.”

Kelt: 2001. július 6. Nagybányán

Aláírók:

Nagybányai Római Katolikus Egyház,
Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség,
Nagybánya-újvárosi Református Egyházközség,
Nagybányai Evangélikus-Lutheránus Egyházközség,
Nagybányai Magyar Baptista Egyház,
Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület,
015. sz. Gróf Teleki Sándor cserkészcsapat,
Erdélyi Kárpát Egyesület Gutin Osztály,
Táncház – „NÉNOKUT”,
Lendvay Márton Színjátszó Kör és Alapítvány,
ART’99 Galéria,
Teleki Blanka Nyugdíjas Klub,
Magányosok Klubja, Tanítók Klubja,
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
Nagybányai Ifjúsági Szövetség,
Németh László Gimnázium