Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

Munkatársaink

A Teleki Magyar Ház működtetését egy kétévente megújuló kilenc tagú Kuratórium segíti és felügyeli, amelynek tagjai jelenleg a következők:

Bak László Nagybánya-óvárosi református lelkipásztor

Cziple Aurél János fizika szakos tanár, a nagybányai Római Katolikus Egyháztanács elnöke, 2002-2004 között helyettes megyei főtanfelügyelő

Dávid Lajos újságíró, szerkesztő, a Teleki Társaság, a nagybányai EMKE, A Máramarosi Szórványért Egyesület elnöke

Galánthay Zsombor jogász, gróf Teleki Sándor szépunokája, a nagybányai EMKE vezetőségi tagja

Jaklovszky György vállalkozó

Markó Hajnal a Teleki Magyar Ház programszervezője, a gr. Teleki Sándor cserkészcsapat vezetője, a Teleki Társaság, a nagybányai EMKE, és A Máramarosi Szórványért Egyesület vezetőségi tagja

Köncze G. Árpád a nagybányai evangélikus gyülekezet lelkipásztora, esperes

Szaniszló József mezőgazdász, 1996-2000 között nagybányai alpolgármester, a Teleki Társaság alelnöke, az EMNT Máramaros megyei elnöke

Tasnádi András Zsolt Nagybánya-újvárosi református lelkipásztor.

TISZTELETBELI KURÁTOR:

Szász György † vállalkozó, mecénás, a Teleki Ösztöndíj alapítója.

Munkatársaink

Dávid Lajos

A Ház vezetője, a TMH Kuratóriumának elnöke

Feladatai közé tartozik az intézmény anyagi hátterének megteremtése, pályázatok írása, elszámolása, rendezvényszervezés (kiállítások, koncertek, Teleki Napok, stb.).

+4 0744 919 166

Markó Hajnal

programszervező

Látogatóink vele találkozhatnak leggyakrabban. A napi ügyintézéstől a rendezvények gyakorlati előkészítéséig számos feladat hárul rá, a hagyományőrző, gyermek- és ifjúsági programok (táncház, kézműves programok, cserkészcsapat, táborok, stb.) szervezője.

+4 0740 751 490

Barra Lehel

könyvtáros

2012 tavasza óta dolgozik megújult Tersánszky Józsi Jenő Könyvtárunk rendezésén, a könyvállomány nyilvántartásba vételén. Ő fogadja az olvasókat, bátran fordulhatnak hozzá bármilyen könyvvel kapcsolatos kéréssel, szívesen nyújt felvilágosítást.

Varga Orsolya

Petőfi Sándor Program ösztöndíjas

2017 óta szervezi a Ház ifjúsági programjait és vezeti a cserkészfoglalkozásokat.
A Debreceni Egyetemen folytatott mezőgazdasági tanulmányokat, több önkéntes munkában vett részt a Magyar Református Szeretetszolgálatnál, jelenleg pedig nagybányai feladatai mellett a Baptista Teológiai Akadémia teológus-szociális lelkigondozói szakán is tanul.

Galánthay Zsombor

programkoordinátor

Budapesten született, több mint 10 éves ügyvédi tevékenységet követően költözött felmenőinek nyomán vissza Nagybányára és a működtető szervezetek rendszeres tevékenységeihez kapcsolódó adminisztratív feladatokat lát el.

Bertoti Péter

arculattervező

Őt magát ritkán láthatják látogatóink, annál gyakrabban munkájának eredményeit: a rendezvényekre invitáló plakátjainkat, meghívókat, okleveleket, a Teleki Magyar Házat reklámozó és díszítő feliratokat, grafikai munkákat, kiadványainkat. Esztétikai, arculati kérdésekben legfőbb tanácsadónk és segítőtársunk.