Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

A működtető szervezetek

A Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, az EMKE nagybányai fiókszervezete

A Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület (MKMKE) az 1990-ben újjáalakított Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület nagybányai szervezete. Megalakulásának időpontja 1991. június 17., törvényszékileg bejegyzett önálló szervezet, a törvényszéki bejegyzés száma és helye 73/13.10.1991 – Nagybánya.

Az MKMKE célja: lehetőségei szerint, az általa szervezett közösségi alkalmak, kulturális rendezvények, művelődési programok segítségével hozzájáruljon Nagybánya és a környék szórványmagyarságának megmaradásához, erősítse nemzeti öntudatát, szolgálja anyagi és szellemi értékeinek megőrzését. A szervezet eddigi elnökei dr. Pohl Antal, Mátis Csaba, Dávid Lajos, Gyarmathy Gábor és Lakatos Nella voltak. Jelenlegi elnöke Dávid Lajos.

Fontosabb rendezvények, amelyek szervezésében az MKMKE a Teleki Magyar Ház megalakulását megelőző 10 évben szerepet vállalt:

– Misztótfalusi Kis Miklós Gyűjtemény felavatása, emlékünnepély (Misztótfalu – 1991, 2003),
– Kovács Dezső emlékünnepség (Magyarlápos – 1991),
– Gróf Teleki Sándor halálának századik évfordulója, emléktáblaavatás, emlékfüzet megjelentetése (Nagybánya, Koltó – 1992)
– Szilágyi Domokos emlékünnepségek, emlékfüzet megjelentetése (Nagysomkút, Magyarlápos – 1993, 1998, 2001, 2002, 2003),
– Németh László emlékünnepségek, emléktáblaavatás (1992, 1995, 2001),
– Czelder Márton emléknap (1993),
– a nagybányai művésztelep alapításának 100. évfordulója, emléktáblaavatás, centenáriumi kiadvány (a miskolci Herman Ottó Múzeummal közös kiadás – 1996),
– a 450 éves nagybányai református egyház évfordulós rendezvényei, kiadvány megjelentetése (1997)
– rendszeres, hagyományteremtő és -őrző rendezvények,
– a római katolikus egyházzal közösen évente megrendezett augusztusi Szent István Napok szervezése.

A Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület 2001-től törvényes és kizárólagos haszonélvezeti joggal rendelkező működtetője az Illyés Közalapítvány segítségével megvásárolt és helyreállított, református egyházi tulajdont képező nagybányai Teleki Magyar Háznak.

Teleki Magyar Ház Társaság

A Teleki Magyar Ház Társaság – közismert nevén Teleki Társaság – a Teleki Magyar Ház háttérszervezete.

2005-ben alapították az intézményben tevékenykedő civil szervezetek, illetve az ezeket képviselő magánszemélyek, és a Ház kurátorai. A szervezet elnöke Dávid Lajos, alelnöke Szaniszló József, titkára Markó Hajnal. Fenntartó, támogató egyesületként van jelen az intézmény életében.

Megalapításával eredetileg a Házban működő, de önálló jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok, egyesületek, társulások számára szerettünk volna a pályázatokban való részvételt is lehetővé tévő jogi keretet létrehozni. Mára leginkább az intézményt működtető Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesületet segíti a Házra nehezedő anyagi terhek csökkentésében, átvállalásában, az alapítványi források elérésében.

A Máramarosi Szórványért Egyesület

A Máramarosi Szórványért Egyesületet 2015-ben hozták létre a szórványgondozásban több évtizedes tapasztalattal rendelkező nagybányai művelődésszervezők, pedagógusok, felismerve a szükségletet, hogy a magyarságtudat megőrzését segítő programok előkészítése és megszervezése során nem elegendő Nagybányára összpontosítani, hanem az egész megyére kiterjedő, így a kisközösségek sorsát is figyelemmel kísérő, összehangolt máramarosi szórványprogramra van szükség. Ez a megközelítés bátorítja a gazdasági átalakulás  – a bányászat, illetve korábbi nagyüzemek megszűnése – következtében megfogyatkozott és elszigetelődött magyar közösségeket, erősíti önbizalmukat, kapcsolataikat. Az Egyesület elsősorban képzésekkel, tájoltató és csapatépítő programokkal segíti a magyarlakta települések „kulcsembereit” (programszervezőket, lelkipásztorokat és pedagógusokat).

Temperamentum Ifjúsági Egyesület

A Temperamentum Ifjúsági Egyesület 2019-ben alakult, az ifjúsági programokkal kapcsolatos feladatokat lebonyolító szervezet. Kiemelt célkitűzése a szülőföldön maradás bátorítása, valamint a magyar anyanyelvvel és kulturális örökséggel kapcsolatos rendezvények, szabadidős tevékenységek, hagyományápoló ifjúsági- és gyermekprogramok szervezése és támogatása. Az Egyesületben aktív szerepet vállaló munkatársak és önkéntesek az elmúlt közel két évtizedben számtalan ifjúsági és gyermekprogramot valósítottak meg a Teleki Magyar Házban, rendszeres táncházakat és kézműves programokat szerveztek, illetve változatos tematikájú gyermektáborokat tartottak.