Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

Cserkésztoborzás – bővül a csapat

Cserkésztoborzás – bővül a csapat

Sikeres szombatot tudhatnak magukénak a Teleki Sándor cserkészcsapat nagyobb cserkészei, ugyanis sok lelkes kisiskolás jelent meg a cserkésztoborzó foglalkozásokon.

A cserkészet megalapítója Lord Robert Baden-Powell, vagyis BiPi, a brit hadsereg altábornagya volt, emellett pedig író. Katonai sikereinek következtében egyre többen figyeltek fel rá, ezért több előadást tartott fiatalok számára.

Felkérték, hogy alakítson ki egy nevelési programot fiatalok számára, ezért 1907-ben egy kísérleti tábort szervezett Brownsea szigetén, ami az első cserkésztábornak számít. Miután megházasodott, a felesége leányok számára is elindította a cserkészetet.

BiPi utolsó üzetenetének részlete:

Kedves cserkészek!
„Hiszem, hogy Isten azért teremtett bennünket ebbe a szép világba, hogy boldogok legyünk és élvezzük az életet. Csakhogy a boldogság nem a gazdagságból ered, nem a sikeres karrierből és nem saját vágyaink kielégítéséből. A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy fiú korotokban egészségessé és kitartóvá fejlesszétek magatokat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek és élvezni tudjátok az életet.
A természet ismeret megmutatja számotokra, hogy mennyi teljes szépségű és különleges dologgal látta el Isten boldogításunkra a földet. Legyetek elégedettek azzal, amit kaptatok és használjátok föl a lehető legjobban. Nézzétek a dolgok derűs oldalát, ne a borúsat.
Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint a hogy találtátok: úgy amikor eljön halálotok órája, boldogan halhattok meg abban a tudatban, hogy nem vesztegettétek el az időtöket, megtettétek, ami tőletek telt.
Legyetek készen a boldog életre és a boldog halálra. Ragaszkodjatok mindig a fogadalmatokhoz – akkor is, ha már nem vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben benneteket. Barátotok: Robert Baden-Powell

Hozzászólás