Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

A Köldökzsinór és Gólyahír programokról

A Köldökzsinór és Gólyahír programokról

Minden erdélyi magyar gyermek számít! Szülőként természetes, hogy szeretnénk mindent megadni gyermekünknek.

KÖLDÖKZSINÓR PROGRAM (Anyasági támogatás és Babakötvény) lehetővé teszi, hogy erdélyi magyar szülőként Ti is részesüljetek a magyar kormány által biztosított támogatásokból. A Demokrácia Központok (Nagybányán: 0768-193576/Hupka Enikő) és az Eurotrans Alapítvány (Nagybányán: 0755-466713/Major Lajos) segítségével egyszerűen igénybe vehetitek ezeket a támogatásokat.

GÓLYAHÍR PROGRAM keretében ugyanakkor minden újszülött gyermek aki magyarul beszélő családban születik, megkapja a Rákóczi Szövetségtől az Első Könyvem című babanaplót. A kiadvány tartalmazza a baba fejlődésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, ugyanakkor versek, mesék, énekek, a jeles napok leírásai vezetnek végig a pici életének legfontosabb történésein, amelyeket a kiadvány lapjaira is felvezethetünk. Az Első Könyvemet a gyermek születését követően, az év során bármikor átvehetitek, Nagybányán a Teleki Magyar Házban lehet érdeklődni: 0740-751490/Markó Hajnal.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás keretében gyermekenként egyszeri 64 125 forint (kb. 850 lej), ikertestvérek esetén gyermekenként 85 500 (kb. 1100 lej) forint támogatást igényelhettek. A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

Ki jogosult a támogatásra?

Az anya egyedül is kérelmezheti a támogatást, nincs szükség az apa jelenlétére. A gyermek kell rendelkezzen magyar állampolgársággal (tehát vagy az apa, vagy az anya, vagy mindkettő magyar állampolgár kell legyen).

Szükséges dokumentumok:

– anya személyazonosításra alkalmas igazolványa (személyi igazolvány, útlevél)

– egyik szülő lakcímkártyája

– egyik szülő honosítási okirata

– anya bankszámlaszáma

– gyermek magyar állampolgársága szerinti magyar anyakönyvi kivonat

– apa személyazonosító igazolványának másolata

– támogatási adatlap (a kitöltésében a Demokrácia Központok és az Eurotrans Alapítvány munkatársai segítenek)

Babakötvény (fialatok életkezdési támogatása)

A Babakötvény keretében a Magyar Államkincstár nyit egy számlát gyermeke(i)tek részére, amelyre 42 500 (kb. 550 lej) forintot helyez el. Ez évente kamatozik, a megtakarítással majd a 18. évét betöltött gyermeke rendelkezhet.

Ki jogosult a Babakötvényre?

A 2017. június 30. napja után született gyermek esetében igényelhető. A támogatásra jogosult gyermek szülője vagy törvényes képviselője igényelheti a támogatást.

Szükséges dokumentumok:

– gyermek magyar állampolgársága szerinti magyar anyakönyvi kivonat

– kérelmező személy személyazonosításra alkalmas igazolványa (személyi igazolvány, útlevél)

– támogatási adatlap (a kitöltésében a Demokrácia Központok és az Eurotrans Alapítvány munkatársai segítenek)

FONTOS TUDNIVALÓK

– A román nyelvű anyakönyvi kivonatok mellé csatolni kell ezek magyar nyelvű hiteles fordítását. Nem szükséges fordítás, ha az anyakönyvi kivonat többnyelvű (angol vagy német is), géppel van kitöltve és nem tartalmaz kézzel írt megjegyzést.

– Ha a gyermek még nem rendelkezik magyar anyakönyvi kivonattal, akkor a támogatási kérelem beadásával egyszerre elindítható a magyar anyakönyvezési eljárás. A dokumentáció előkészítésben és formanyomtatványok kitöltésében segítenek a Demokrácia Központok és az Eurotrans Alapítvány munkatársai.

– A támogatási kérelmek átadásánál a dokumentumokat eredetiben és fénymásolatban is be kell mutatni!

A Demokrácia Központok és az Eurotrans Alapítvány segítségével gyorsan és egyszerűen igényelhetitek a Köldökzsinór Program támogatásait. Forduljatok a lakhely szerint legközelebbi irodához!

Kérdéseitekkel hívjátok a következő telefonszámokat:

Demokrácia Központ, Nagybánya, 0768-193576/Hupka Enikő

Eurotrans Alapítvány, Nagybánya, 0755-466713/Major Lajos.

A Demokrácia Központok és az Eurotrans Alapítvány munkatársai segítenek a támogatási kérelmek összeállításában, fénymásolatok készítésében, és fordítást is biztosítanak.

A támogatások igénylése során szükség van a gyermek(ek) magyar állampolgársága szerinti magyar születési anyakönyvi kivonatára. Ez egy különálló folyamat, de elindítható egyszerre a támogatási igény benyújtásával. Az ehhez szükséges dokumentumok listája és eljárás részletes leírása itt található:

Születés anyakönyvezése

A születés anyakönyvezésére irányuló kérelmet Magyarország Kolozsvári és Csíkszeredai Főkonzulátusán, valamint a Demokrácia Központok és az Eurotrans Alapítvány által szervezett kihelyezett konzuli napon lehet benyújtani.

Szükséges dokumentumok:

– adatlap születés hazai anyakönyvezéséhez (a kitöltésében a Demokrácia Központok és az Eurotrans Alapítvány munkatársai segítenek)

– a szülők személyazonosításra alkalmas igazolványa (személyi igazolvány, útlevél)

– lakcímkártya

– honosítási okirat

– a gyermek román anyakönyvi kivonata

– szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata (ha nincs magyar, a román is megfelel)

– szülők születésének anyakönyvi kivonata

– abban az esetben, ha a szülők nem házasok: apai elismerő nyilatkozat (3 példány), ennek díja 163 lej

Ha a szülők nem házasok

Abban az esetben, ha a gyermek szülei nem házasok, szükség van az apa, román hatóság előtt tett elismerő nyilatkozatára (román és magyar nyelven is), amelynek alapján, mint apát bejegyezték a gyermek születési anyakönyvi kivonatába. A nyilatkozatból egy példány igényelhető a születés anyakönyvezés kérésének pillanatában, a román hatóságoktól. Amennyiben ez a nyilatkozat rendelkezésre áll, nincs szükség a magyarországi apai elismerő nyilatkozat felvételére és díjának kifizetésére.

FONTOS TUDNIVALÓK

– A születés anyakönyvezéséhez mindkét szülő jelenlétére szükség van.

– A román nyelvű okiratok mellé csatolni kell ezek magyar nyelvű hiteles fordítását. Nem szükséges a fordítás, ha a szükséges okirat többnyelvű (angol vagy német is), géppel van kitöltve és nem tartalmaz kézzel írt megjegyzést.

– A Demokrácia Központok és az Eurotrans Alapítvány biztosítja a szükséges iratok fordítását, fénymásolását és a teljes dokumentáció összeállítását.

– A dokumentumokat eredetiben be kell mutatni és fénymásolatban át kell adni.

Minden erdélyi magyar gyermek számít!

Hozzászólás