Nagybánya, Thököly (Minerilor) utca 7. +4 0744 919 166 hétfőtől szombatig: 16-20 óra között

Emléktáblát mutattunk be Koltón, Teleki Sándor tiszteletére

Emléktáblát mutattunk be Koltón, Teleki Sándor tiszteletére

Gróf Teleki Sándor idén 200 éve, vagyis 1821. január 27-én született Kolozsváron. Rendkívül színes egyéniség volt: szabadságharcos, emlékíró; szakácskodó, műkedvelő és műgyűjtő igazi „vad gróf”, aki mindig a kalandot kereste. Bár többnyire barátai – így Petőfihez fűződő barátsága révén ismeri a közönség, Nagybánya és Koltó népe egyénisége miatt szerette leginkább. Fiatal korában Koltón élt, majd miután emigrációs éveit követően hazakerült, öregkorára Nagybányán építtetett magának lakást. Neki köszönhetjük az első nagybányai újság, a Nagybánya és Vidéke megjelenését, tőle tudjuk hogy milyen fogásokból állt egy 19. századi menüsor a nagykárolyi megyegyűlésen, az ő vendége volt Feszty Árpád, amikor „Bányaszerencsétlenség” című művét megfestette, és az ő kedvéért látogatták meg Nagybányát és környékét a kor híres személyiségei, mint Petőfi Sándor, Jókai Mór, akiknek Nagybányáról alkotott sorai bevésődtek a helyi köztudatba.

A bronz emléktábla, amelyet a vasárnapi koltói Petőfi-ünnepen Demeter Stefánia Katalin konzul, és Szaniszló József, a nagybányai Teleki Társaság alelnöke jelenlétében bemutattunk, terveink szerint 2022 májusától, gróf Teleki Sándor halálának 130. évfordulójától fogja díszíteni a nagybányai Teleki-ház homlokzatát.

A Bertoti Péter tervei alapján készült emléktábla felirata magyar és román nyelven a következő:

„E házban élt és dolgozott 1880-1892 között gróf Teleki Sándor (1821-1892) szabadságharcos, emlékíró »…jó barátja volt Victor Hugónak, a két Dumas-nak, Lisztnek, Petőfinek s századunk egyéb versíró, éneklő, muzsikáló, képfestő és szoborfaragó hírneveseinek, segített Garibaldinak országokat hódítani s más nagy embereknek légvárakat építeni; értekezett királyokkal és császárokkal Magyarország sorsa felől s lelkesedett földönfutókkal és poétákkal a népszabadságért…« Jókai Mór

Állították tisztelői, születésének 200. és halálának 130. emlékévében (2021-2022)”

A megvalósítást Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta!

Hozzászólás